D I A N A   Š O L T Ý S O V Á

 

 

N O V I N K Y

 

P R O G R A M

TOPlist

Režiruji absolventské představení BERNARDA se studenty VOŠH. Premiéra 15. ledna v PiDivadle.

 

celý program

Ř Í J

24

Ř Í J

21

Ř Í J

17

FRIDA K.

19.00 ŽDJC

 

stránky představení

ŽELARY

19.00 Rokoko

 

stránky představení

ČECHOV VS TOLSTOJ

19.00 ŽDJC

 

stránky představení

Ř Í J

25

EVŽEN ONĚGIN

19.00  ABC

 

stránky představení

Ř Í J

13

NOC BLÁZNŮ

19.00 Rokoko

 

stránky představení